Fra byttehandel til kredittkort. 5000 år gamle kredittkort

Den første tendensen til det vi i dag kan betegne som kredittkort eller bankkontoer finner vi først i overgangen fra Stenalder til Bronsealder. Sent i Neolittisk tid, for 5000 år siden i Uruk i det vi i dag kaller Irak. …

Handels-nettverk fra Østersjøen til Middelhavet og tidlige valutaer

steinalder

Her er et bilde av en av de tidligste nordiske verdisakene som reiste lange veier, og ble satt pris på over hele Europa. Det er en halvedelsten, egentlig forstenet gammel kvae, som naturlig skylles i land langs kysten av Østersjøen. …

Den Nyere stenalder og de første byene i den Gyldne Halvmåne

steinalder

For 13000 år siden skulle folkene på randen av isen som trakk seg tilbake, slik som i Norge, fortsette å jakte i mange tusen år fremover. I Midtøsten oppstod derimot de første byene på denne tiden. Overgangen til bondesteinalderen er …

Istiden

steinalder

Weichselistiden er navnet på den siste istiden, -nedisingen av Nordområdene. Istiden begynte  for ca. 115000 år siden og sluttet med begynnelsen av den nåværende varme tiden for 11700 år siden.

Under den siste istiden levde det mennesker langs den sørlige …

De første arkeologiske funna

steinalder

 Den første som fant spor fra eldre steinalder i Norge var arkeologen Anders Nummedal. Han  oppdaget i 1909 noe han forsøksvis kalte en flintplass ved Woldvatnet på Nordlandet utenfor Kristiansund. Han kunne konstatere at flint-gjenstandene var bearbeidet av folk. Nummedal …

De første bosettinger i norsk eldre steinalder

steinalder

I Norge finner ve de første sporene etter menneskelig virke på vidda over Voss. Der, på kanten av isen som holdt på å trekke seg tilbake, og ved Larvik utenfor Oslo. Vi snakker da om noe som skjedde for ca …