Lag en steinalderboplass

Steinalderen er jo som kjent et tema som er veldig interessant og som mange rundt omkring i landet fordyper seg i! Vi har mange steder sett at det gjøres utgravninger med gravemaskiner hvor man skal lete etter funn fra denne tiden, og det er derfor ingen tvil om at det er interesse for dette.

Steinalder redskaper

Mange har sikkert tenkt på hvordan slike bosetninger så ut og hvordan de var når menneskene levde på denne tiden, og derfor er det nok mange som leker med tanken om å lage seg en slik boplass – rett og slett bare for moro skyld!

Vi skal drøfte litt omkring dette temaet og se litt på hva man kan gjøre med denne saken. Som kjent vil en slik plan ville kunne kreve noen penger til investering, men det behøver slett ikke å bli så dyrt. Hvis man gjør det skikkelig bra kan det jo hende at man kan tjene noen kroner på turisme i etterkant! Ting baller fort på seg og det ene kan for lede til det andre, for å si det slik.

Først må man ha kunnskap

Skal man bygge seg en slik boplass krever det naturligvis at man har litt kunnskap, for det vil jo unektelig være nokså flaut å bygge opp en vikingleir i stedet for ettersom man har bommet på tidsepoken! Det er kun informasjon som hjelper og her skal du få litt om dette, for det vi er ute etter å finne ut er jo hvordan menneskene bodde da?

Enkelt forklart så kan man si at steinalderen representerer den delen av menneskets historie hvor man brukte egger av stein til å skjære og kutte, og man hadde med andre ord ennå ikke tatt i bruk metall. Det var tre forskjellige epoker, men vi skal ikke gå så nye inn på dette, men for ordens skyld kan vi si at de het Paleolitikum, Mesolitikum og Neolitikum. Sistnevnte var i år 4000-1800 f. Kr. Så med andre ord var det ikke så raffinerte greier det var snakk om her, og det er jo unektelig veldig lenge siden.

Så, hvordan bodde man?

Her nytter det ikke å bla i bildeboka for å se hvordan menneskene bodde, så da må man rett og slett ty til arkeologien. Kjapt oppsummert så kan vi si at steinaldermenneskene i Norge benyttet seg av forskjellige måter å bo på. Man har noe som kalles heller, og dette er utstikk fra fjell som man kan søke ly under. Ikke veldig avansert, for å si det sånn. Det var også enkelte huler som ble brukt til bosetningene, og dermed får vi altså bekreftet også denne fordommen.

Boplass steinalderen
Slik tenker man seg at en typisk boplass kunne være. Illustrasjon: Kulturhistorisk museum

Men å ‘lage’ noe slikt er jo rett og slett ikke spesielt spennende, så vi skal se litt nærmere på de andre husværene som dominerte denne perioden og skrive litt om hva som har blitt funnet i Norge.

I nærheten av Hardangerjøkulen ligger det et sted som heter Sumtangen hvor man har gjort massevis av funn. I dette området har man funnet spor etter det som karakteriseres som den eldste boligen i Norge, og det er reingjegere fra den eldre steinalder som har etterlatt seg disse sporene. Det er ikke snakk om noe avanserte greier, men man har funnet ut at det er en type gamme, hvor gulvet har blitt gravd ned sm i en grop. Denne gammen er altså omtrent 8000 år gammel og det er jo ikke mindre enn imponerende. Tverrmålet på innsiden er på tre meter, og man har funnet ut av veggene var kledd med gress og muligens også med dyreskinn. Formen er som en sirkel og det er også funnet bålplass i midten her.

I Gamvik har man også funnet en bolig, og naturligvis også det en gamme eller et telt (kan det være derfor det heter Gamvik? Sikker ikke.

Noe som er helt sikkert er at det på denne tiden ikke var nødvendig eller spesielt praktisk med større og kraftigere byggverk, og årsaken til det er åpenbar: dette var folk som beveget seg mye på grunn av jakt og i tillegg var klimaet mye bedre enn hva det er i dag. Et skinntelt eller en liten og enkel gamme gjorde derfor nytten. Man har dog antydet at det kan ha vært hovedboplasser ved sjøen, så det ken tenkes at ‘boligene’ der var av bedre kvalitet og størrelse enn fangstboplassene som har blitt funnet lenger inn i landet.

Jegerne vendte jo tilbake til kjente steder, og det er derfor nærliggende å tro at de tilrettela det på en slik måte at det gikk for å ly og tak over hodet i en gitt perioden. Det er også lett å tenke seg til at teltstenger og slik allerede sto oppreist eller var lagret en plass, slik at man for eksempel bare kunne slenge på dyreskinnene. Alternativt kunne det jo være at man restaurerte en gamme som hadde vært i bruk i flere år.

Som jeg nevnte litt lenger opp så var nok en fin heller nokså ettertraktet hvis den hadde en gunstig plassering med tanke på forflytningene hvert år. Men, etter hvert som den eldre steinalderen skred frem ble det mer vanlig med ‘hus’. Det man da tenker på er noe større gammer og etter hvert også mer kraftige og større byggverk.

Steinalder bolig
Var det slik steinaldermenneskene bodde når de begynte med jordbruk?

I den yngre steinalder ble boligene både sterkere og større, og mye av grunnen til dét var at klimaet ble kaldere. Det ble også mer og mer vanlig med husdyr og enkel drift øker – og da ble man mer bofast på ett sted. Uansett kan man si at både fiske og jakt var dominerende og fangsfolk benyttet seg fortsatt av både telt og jordhytter – noe man også gjør i dag faktisk!

Sett i gang!

Da er det bare å komme i gang og som du ser så kan du faktisk lage litt av hvert. Et par enkle gammer og noen skinntelt hadde utvilsomt gjort susen og plutselig hadde du hatt din helt egen steinalderboplass. Du kan også lese mer om denne epoken ved å klikke på denne lenken, men til advarsel er det en Wikipedia-artikkel og noe av det kan være litt teknisk.

Sjekk ut Stories from the Stone Age hvis du er interessert i dette temaet – det viser utviklingen i denne tidsepoken, og er veldig lærerik og spennende. Tekstingen fungerer også!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *