Istiden

steinalder

Weichselistiden er navnet på den siste istiden, -nedisingen av Nordområdene. Istiden begynte  for ca. 115000 år siden og sluttet med begynnelsen av den nåværende varme tiden for 11700 år siden.

Under den siste istiden levde det mennesker langs den sørlige middelhavskysten av Europa. steinalderkunst viser blant annet at det i perioder har vært arktiske dyr, og dermed arktisk vær både i Dagens Spania, Frankrike og i Georgia.

Under istiden var Norge presset ned av isen, og etter at isen trakk seg tilbake har landet først raskt, og senere sakte, hevet seg. De eldste Fosna-boplassene, som er ca 12000 år gamle finner man derfor høyere i terrenget enn de yngre boplassene.

Mens Norge var presset ned var store deler av Nordsjøen, med unntak av Norskerenna over havoverflaten. Mest sannsynlig kunne man også gå tørrskodd over fra dagens Danmark til dagens Sverige. De første menneskene kom mest sannsynlig til den Skandinaviske halvøy den veien. I et barskt miljø må steder som ga god ly mot været og fine havneforhold ha spilt inn på hvor folk valgte å slå seg ned.

Det eneste som det er funnet spor av når det gjelder menneskelig virke i denne perioden er ting som forteller oss at menneskene brukte enkle midler for å jakte, fiske og sanke, og at de levde i små grupper, spredd over store områder.

Slutten av weichseltiden er også samtidig begynnelsen på holocen. med jevne, milde temperaturer over store deler av kloden. I holocen oppstod jordbruksrevolusjonen, fremveksten av byer, stater, skriftspråk og andre uttrykk for sivilisasjon. Holocen regnes om perioden hvor varig befolkningsvekst og relativt konstant klima og vegetasjon la grunnlag for en unik utvikling og vekstperiode i menneskehetens historie. I den Yngre Stenalder som nå innledes får vi de første byene og de første handels-nettverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *