Handels-nettverk fra Østersjøen til Middelhavet og tidlige valutaer

Her er et bilde av en av de tidligste nordiske verdisakene som reiste lange veier, og ble satt pris på over hele Europa. Det er en halvedelsten, egentlig forstenet gammel kvae, som naturlig skylles i land langs kysten av Østersjøen. Den kalles Rav.

Det fantes ikke valuta slik vi kjenner dem i dag før mennesker lærte å skrive, og de første alfabetene var mest sannsynlig bokføringssystemer som ¨hadde utviklet seg videre. I disse kan vi se røttene til kredittkort og bankkontoer.

Men før slike hjelpemiddel eksisterte trengte en andre måter å telle verdi på. Spesiellt hvis du skulle handle med noen som du ikke så var dag var det viktig at overføringen av verdi skjedde øyeblikkelig, og da trenger man objektive verdisaker.

Rav fikk sin første store anvendelse i den yngre steinalder. Fra denne tid stammer tallrike funn i landene rundt Østersjøen, på De britiske øyer og i Mellom-Europa, både smykker og små menneske- og dyrefigurer, likesom funnene av importerte gjenstander forteller at rav var vanlig anvendt som byttemiddel. Kan hende kvalifiserer dette rav som en tidlig valuta?

En valuta er som regel noe som ikke forgår for raskt, og det er vanskelig eller dyrt å gjenskape. Samtidig må den være objektivt verdifull. Det vil si verdifull for flest mulig folk.

En en annen slik nesten-valuta er de polerte steinøkser som det er funnet flere tusener av langs den europeiske Atlanterhavskysten. For arkeologer er stein også hendige, ved at de ikke forvitrer over tid. Steinen i seg selv forvitrer heller ikke. I tillegg kan hver øks kan bli identifisert og den kan ofte også knyttes til det steinbruddet hvor den opprinnelig kom fra.

Derfor vet vi om økser som har reist fra Spania til Norskekysten og rav som har reist fra Sverige til de Greske øyer i forhistorisk tid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *