Fra byttehandel til kredittkort. 5000 år gamle kredittkort

Den første tendensen til det vi i dag kan betegne som kredittkort eller bankkontoer finner vi først i overgangen fra Stenalder til Bronsealder. Sent i Neolittisk tid, for 5000 år siden i Uruk i det vi i dag kaller Irak. De eldste kjente beskrevne leiertavlene, med lister over handelstansaksjoner og fordeling av mat, er fra tiden rundt 3200 f.Kr.

Denne tidlige staten baserte seg på kultivering av land i stor skala med mange forskjellige avlinger i den fruktbare elvedalene til Euphrat og Tigris. De hadde organiserte vanningssystem, og folk spesialiserte seg i yrkene sine. Overskuddet av ting og bruksgjenstander, og store lagre av mat skapt av denne, for sin tid avanserte økonomien, førte til at befolkningen ble boende på et sted framfor å flytte på seg med sine flokker, eller på jakt etter byttedyr. Det gjorde det også mulig å skape en større befolkningstetthet.

Uruk var også et av de første stedene hvor folk lærte seg å skrive, progresjonen fra et stadium av en form for urskrift for 5000 år siden,. til et reellt utviklet skriftsystem for 4000 år siden. Hensikten var antakelig å holde orden på lagret, styre økonomien og å utføre bestillinger. Når vi først ser kredit og debit dukke opp på gamle leirtavler er vi faktisk ikke langt unna det som vi vanligvis ser som et kreditsystem. Det vil si: “Hvis jeg får den tingen jeg har lyst på, så kan du senere få den tingen du har lyst på”. Før dette hadde man selvfølgelig hat personlige kreditsystem, som innebar at man delte på ting, når man hadde, og fikk, de gangene man ikke hadde. Men det uviklet seg et mer formelt system etterhvert som det ble flere folk, og ting ble mer uoversiktlige.  Den gang skjedde dette på leirtavler som hadde spesielle stempel eller slikt, og ble lest av folk, mens i dag skjer det ved at en maskjin leser noe som er skrevet inni en magnetstripe på et plastikkort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *