Den Nyere stenalder og de første byene i den Gyldne Halvmåne

For 13000 år siden skulle folkene på randen av isen som trakk seg tilbake, slik som i Norge, fortsette å jakte i mange tusen år fremover. I Midtøsten oppstod derimot de første byene på denne tiden. Overgangen til bondesteinalderen er en av de mest betydningsfulle og omveltende forandringer i menneskehetens historie. Den neolittiske revolusjonen er at mennesket begynner å dyrke og foredle jorda for planlagt å dyrke mat. Slik ble også flere og flere fastboende

Abu Hureyra er et arkeologisk funnsted i Eufratdalen i Syria. Denne eldste bosettingen er 13000 år gammel og bærer preg av tidlig-neolittisk levesett med overgang fra jakt og sanking til landbruk. Dette er det første sikre eksempel på overgang til dyrkingsjordbruk. Befolkningen bodde i runde steinhus. Hustypen er i Midtøsten allerede dokumentert i Nord-Israel fra for 20000 år siden, men da uten tegn på fastboende folk som drev jordbruk. Innbyggerne jaktet gaseller, villsau og villgeit. Opprinnelig var området fruktbart, med høsting av plommer, mandeltrær, osv. Men med det kaldere klimaet i yngre dryas fra om lag 11600 år siden, ble området tørrere og innbyggerne begynte en intensiv kultivering og planlagt dyrking av rug.

I sener bosetninger som Catal Hoyuk.som er ca 9500 år gammel har noen ting utviklet seg vidre og det virker som enkelte familier har utviklet privat eiendom. Innbyggerne drev nå et bredt jordbruk med rug, hvete og bygg, og holdt etter hvert sau som husdyr. Kornet ble lagret i egne rom i privatboligene og kan ses som det første valutaen selv om det er langt unna de første kredittkortene. Byer er samtidig handelssentre og deler av de første handels-nettverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *