De første arkeologiske funna

steinalder

 Den første som fant spor fra eldre steinalder i Norge var arkeologen Anders Nummedal. Han  oppdaget i 1909 noe han forsøksvis kalte en flintplass ved Woldvatnet på Nordlandet utenfor Kristiansund. Han kunne konstatere at flint-gjenstandene var bearbeidet av folk. Nummedal fant mange slike flintplasser på kysten av Nordmøre og Romsdal, og ordnet dem inn som Fosnakulturen etter det gamle navnet på Kristiansund. Et betegnende trekk for Fosna-boplassene langs Norskekysten er at de er knyttet til strandlinjene. Jo høyere over dagens havnivå, jo eldre er boplassen. Dette fordi landet løftet seg ettersom den siste istiden gikk mot slutten og isen ikke lenger presset landmassen ned. -Sverige stiger fortsatt den dag i dag med rundt en halv centimeter. I 1925 var Nummedal blitt ganske berømt og hadde fått stipend til å reise nordover. Han fant de første spor av en lignende steinalderkultur i Nord-Norge som han kalte Komsakulturen, etter fjellet Komsa utenfor Alta

Flinten er noe av det første som ble funnet, som kunne tilordnes ettervert som oldtids-arkeologien utviklet seg som vitenskap. Flinten var spesielt godt egnet som materiale i våpen og redskaper på grunn av den skarpe kanten den får når steinen slås, og jeg anser den som det første steget i menneskelig våpenteknikk etter pinner som er blitt kvesset i bål. Det finnes imidlertid gode alternativer til flinten i den norske naturen, som bergkrystall og finkornet kvartsitt, som også utgjør mange funn fra den eldre steinalder i Norge.

Vi kan også se om noen har sittet ved et bål og vi kan gjette oss til at de har arbeidet med stein, tre, bein eller skinn. Funn av skrapere, bor og andre redskaper av flint vitner om bearbeiding av skinn-, bein og tre. Skinn, tre og bein er som regel likevel råtnet og borte. Likevel kan vi si at vi har funnet spor etter mulige telt eller gapahuker, ut i fra at det ofte ligger igjen steiner i halvsirkelformer rundt bålplassen. men alt organisk materiale er nå som regel borte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *