Fra byttehandel til kredittkort. 5000 år gamle kredittkort

Den første tendensen til det vi i dag kan betegne som kredittkort eller bankkontoer finner vi først i overgangen fra Stenalder til Bronsealder. Sent i Neolittisk tid, for 5000 år siden i Uruk i det vi i dag kaller Irak. …

Handels-nettverk fra Østersjøen til Middelhavet og tidlige valutaer

Her er et bilde av en av de tidligste nordiske verdisakene som reiste lange veier, og ble satt pris på over hele Europa. Det er en halvedelsten, egentlig forstenet gammel kvae, som naturlig skylles i land langs kysten av Østersjøen. …

Den Nyere stenalder og de første byene i den Gyldne Halvmåne

For 13000 år siden skulle folkene på randen av isen som trakk seg tilbake, slik som i Norge, fortsette å jakte i mange tusen år fremover. I Midtøsten oppstod derimot de første byene på denne tiden. Overgangen til bondesteinalderen er …