Lag en steinalderboplass

Steinalderen er jo som kjent et tema som er veldig interessant og som mange rundt omkring i landet fordyper seg i! Vi har mange steder sett at det gjøres utgravninger med gravemaskiner hvor man skal lete etter funn fra denne