Lever du i steinalderen?

Overskriften er jo et begrep som brukes en god del om andre mennesker, og da ikke så ofte med positivt fortegn. Det er vel et begrep som sier noe om den mentale kapasiteten eller holdningene til den personen som får