Istiden

steinalder

Weichselistiden er navnet på den siste istiden, -nedisingen av Nordområdene. Istiden begynte  for ca. 115000 år siden og sluttet med begynnelsen av den nåværende varme tiden for 11700 år siden.

Under den siste istiden levde det mennesker langs den sørlige …

De første arkeologiske funna

steinalder

 Den første som fant spor fra eldre steinalder i Norge var arkeologen Anders Nummedal. Han  oppdaget i 1909 noe han forsøksvis kalte en flintplass ved Woldvatnet på Nordlandet utenfor Kristiansund. Han kunne konstatere at flint-gjenstandene var bearbeidet av folk. Nummedal …

De første bosettinger i norsk eldre steinalder

steinalder

I Norge finner ve de første sporene etter menneskelig virke på vidda over Voss. Der, på kanten av isen som holdt på å trekke seg tilbake, og ved Larvik utenfor Oslo. Vi snakker da om noe som skjedde for ca …