Låne penger? Kapitaltilgang før og nå

Bankenes historie er nært knyttet til pengenes historie men «banktransaksjoner» gikk antagelig forut for oppfinnelsen av «penger». Innskudd og deponering besto opprinnelig av kornlager og senere av andre varer. Deriblant kan vi også nevne pene stener, saueskinn eller stenøksene eller andre nyttige redskaper som holt seg lenge. Krøtter, er nok en av de eldste formene for gangbar valuta. Kapital, moderne penger, er i dag i all vesentlighet en abstraksjon. Penger av papir, eller kredittkortet er kanskje den mest vanlige typen for fysiske penger i dag. De har ingen verdi i seg selv, men den kan byttes inn i verdier.

Festningsverk som templer eller tidlige palass var de sikreste stedene å lagre verdier i den sene steinalderen, ettersom disse var fast voktet og solid bygget. Som hellige steder representerte templene sikkert en ekstra avskrekkelse for mulige tyver. Noen antar at prinsippet med å låne ut verdier med rente har sin opprinnelse fra den naturlige økningen av en kvegflokk i løpet av et år, kanskje fem til ti prosent alt ettersom om alt gikk bra med dyra. Mer sannsynlig er det likevel at renta styrtes av tilbud og etterspørsel. Hvis bare noen få kunne gi lån, og det samtidig var kapitalmangel, noe som det er fornuftig å anta om et førindustrielt samfunn, var renta langt høyere enn denne trygge «kveg-renta». Kan du forestille deg å gå til ypperstepresten for å få lån penger?

For nordmenn i dag er det selvfølgelig langt enklere å få tilgang på kapital i dag, men kun til sikre investeringer. De fleste kan få et kredittkort, så lenge de har en jobb, fordi der da er nok sikkerhet til å dekke inn risikoen som oppstår med å gi deg det. Ingen kommer heller og dreper deg hvis noe skulle gå galt. Investeringslån for bedrifts starting kan derimot ligge på opp mot 50% per år, fordi utlåneren ser det som meget sannsynlig at du misslykkes.